[*]

 

 

Komnatami świata, cień za cieniem

snujemy się przez życie z marzeniem

by rozumem pojąć sens tego przemarszu.

Mądrość jednak bracie jest tylko zwątpieniem.

Omar Chajjam